ENDE
RAPORTY BIEŻĄCE
10/2014
Zawiadomienia w trybie art. 160 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi

Na podstawie art. 160 ust. 4 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi Zarząd Trans Polonia S.A. ("Spółka") informuje, iż w dniu 30 stycznia 2014 roku otrzymał następujące zawiadomienia od osób zobowiązanych:

Pani Eliza Stec - Prokurent Spółki poinformowała o nabyciu w transakcjach zwykłych sesyjnych na rynku akcji Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie:

- w dniu 4 września 2013r. 200 sztuk akcji po cenie 5,50 zł za sztukę;

- w dniu 20 września 2013r. 172 sztuk akcji po cenie 6,60 zł za sztukę;

- w dniu 18 grudnia 2013r. 2.000 sztuk akcji po cenie 6,85 zł za sztukę;

- w dniu 19 grudnia 2013r. 880 sztuk akcji po cenie 6,80 zł za sztukę.

Pan Paweł Czerniewski - Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej Spółki poinformował o nabyciu w transakcjach zwykłych sesyjnych na rynku akcji Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie:

- w dniu 14 listopada 2013r. 1.900 sztuk akcji po średniej cenie 6,68 zł za sztukę;

- w dniu 19 listopada 2013r. 500 sztuk akcji po cenie 6,54 zł za sztukę;

- w dniu 10 grudnia 2013r. 500 sztuk akcji po cenie 6,90 zł za sztukę.

Podstawa prawna: art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie - informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych

Pliki do pobrania: