ENDE
RAPORTY BIEŻĄCE
10/2016
Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki

Zarząd TRANS POLONIA S.A. przekazuje wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, zwołanym na dzień 5 stycznia 2016r., którego obrady po ogłoszonej przerwie były kontynuowane w dniu 22 stycznia 2016r.:

1) Euro Investor Sp. z o.o. - łączna liczba głosów przysługujących z posiadanych akcji na Walnym Zgromadzeniu wyniosła 5.668.114, co stanowiło 99,84% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki  i stanowi 63,83% w ogólnej liczbie głosów.

 

Podstawa prawna: art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie - WZA lista powyżej 5 %

Pliki do pobrania: