ENDE
RAPORTY BIEŻĄCE
10/2018
Treść podjętych uchwał na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 25 czerwca 2018 r.

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd TRANS POLONIA S.A. podaje do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 25 czerwca 2018 roku.

Jednocześnie Zarząd Spółki informuje, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie nie odstąpiło od rozpatrzenia któregokolwiek z punktów porządku obrad i do protokołu nie zostały zgłoszone sprzeciwy.

Pliki do pobrania: