ENDE
RAPORTY BIEŻĄCE
11/2017
Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 18.04.2017r. wraz z projektami uchwał

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe


Zgodnie z § 38 ust. 1 pkt 1-3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych [...], Zarząd TRANS POLONIA S.A. (Spółka) informuje o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 18 kwietnia 2017 r. na godzinę 10.00, w Tczewie przy ul. Rokickiej 16. W załączeniu treść ogłoszenia oraz projekty uchwał.

Pliki do pobrania: