ENDE
RAPORTY BIEŻĄCE
13/2017
Zmiana porządku obrad Nadzwyczajnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Trans Polonia S.A. zwołanego na dzień 18 kwietnia 2017 roku

Zgodnie z § 38 ust. 1 pkt 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych [...], w nawiązaniu do raportu bieżącego 11/2017 z dnia 16.03.2017 r., Zarząd Trans Polonia S.A. ("Spółka") informuje o wprowadzeniu zmian do porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na żądanie akcjonariusza posiadającego 1/20 kapitału zakładowego Spółki. W załączeniu Spółka przekazuje informacje o zmianach porządku obrad Nadzwyczajnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki zwołanego na dzień 18 kwietnia 2017 r. wraz z projektami uchwał i załącznikami.

Pliki do pobrania: