EN
RAPORTY BIEŻĄCE
14/2013
Informacja o przychodach osiągniętych w kwietniu 2013 roku

Zarząd Trans Polonia S.A. informuje, że według wstępnych wyliczeń Grupa Kapitałowa Trans Polonia S.A. w kwietniu 2013 roku zrealizowała przychody netto ze sprzedaży na poziomie ok. 3.319 tys. zł, co stanowi 82% wartości przychodów osiągniętych w kwietniu 2013 roku (wyniosły 4.070 tys. zł). Jednocześnie według wstępnych wyliczeń w całym okresie od stycznia do kwietnia 2013 r. przychody netto ze sprzedaży Grupy Kapitałowej Trans Polonia S.A. wyniosły ok. 12.071 tys. zł netto, co stanowi 77% przychodów osiągniętych w analogicznym okresie 2012 roku (wyniosły 15.678 tys. zł).

Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne

Pliki do pobrania: