ENDE
RAPORTY BIEŻĄCE
14/2015
Informacja o przychodach osiągniętych w maju 2015 roku

Zarząd Trans Polonia S.A. informuje, że według wstępnych wyliczeń Grupa Kapitałowa Trans Polonia w maju 2015 roku zrealizowała przychody netto ze sprzedaży na poziomie ok. 4.915 tys. zł, co stanowi 80% wartości przychodów osiągniętych w maju 2014 roku (wyniosły 6.156 tys. zł). Jednocześnie według wstępnych wyliczeń w całym okresie od stycznia do maja 2015 r. przychody netto ze sprzedaży Grupy Kapitałowej Trans Polonia wyniosły ok. 22.404 tys. zł netto, co stanowi 91% przychodów osiągniętych w analogicznym okresie 2014 roku (wyniosły 24.575 tys. zł).

Podstawa prawna art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne

Pliki do pobrania: