EN
RAPORTY BIEŻĄCE
15/2012
Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Na podstawie § 5 ust. 1 pkt 21 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych […] Zarząd TRANS POLONIA (dalej „Spółka”) informuje, że w dniu dzisiejszym Pani Agnieszka Meler złożyła rezygnację z członkostwa w Radzie Nadzorczej i pełnienia funkcji Wice Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki. Rezygnacja jest skuteczna z dniem odbycia najbliższego Walnego Zgromadzenia Spółki. 

Pliki do pobrania: