ENDE
RAPORTY BIEŻĄCE
15/2014
Informacja o przychodach osiągniętych w marcu 2014 roku

Zarząd Trans Polonia S.A. informuje, że według wstępnych wyliczeń Grupa Kapitałowa Trans Polonia w marcu 2014 roku zrealizowała przychody netto ze sprzedaży na poziomie ok. 5.025 tys. zł, co stanowi 152% wartości przychodów osiągniętych w marcu 2013 roku (wyniosły 3.306 tys. zł). Jednocześnie według wstępnych wyliczeń w całym okresie od stycznia do marca 2014 r. przychody netto ze sprzedaży Grupy Kapitałowej Trans Polonia wyniosły ok. 12.974 tys. zł netto, co stanowi 148% przychodów osiągniętych w analogicznym okresie 2013 roku (wyniosły 8.751 tys. zł).

Zarząd Trans Polonia S.A. informuje, że przedstawione powyżej dane mają charakter orientacyjny i cząstkowy, a ich ostateczna wartość wraz z komentarzem na temat czynników i zdarzeń, które miały na nie wpływ zostanie przedstawiona w skonsolidowanym raporcie kwartalnym za I kwartał 2014 roku.

Podstawa prawna art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne

Pliki do pobrania: