ENDE
RAPORTY BIEŻĄCE
15/2016
Informacja o przychodach osiągniętych w styczniu 2016 roku

Zarząd Trans Polonia S.A. informuje, że według wstępnych wyliczeń Grupa Kapitałowa Trans Polonia w styczniu 2016 roku zrealizowała przychody na poziomie ok. 3.770 tys. zł, co stanowi 99% wartości przychodów osiągniętych w styczniu 2015 roku (wyniosły 3.801 tys. zł).

Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne

Pliki do pobrania: