EN
RAPORTY BIEŻĄCE
17/2012
Kandydatura na członka Rady Nadzorczej zgłoszona przez Akcjonariusza

Zarząd TRANS POLONIA („Spółka”) w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 16/2012 z dnia 27 kwietnia 2012 roku zawierającego projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zwołane na dzień 24 maja 2012 r. ("Zwyczajne Walne Zgromadzenie") informuje, iż w dniu dzisiejszym otrzymał, od akcjonariusza Vataro Holdings Ltd, oświadczenie o zamiarze zgłoszenia na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu kandydatury Pana Iwara Przyklang do Rady Nadzorczej Spółki. W załączeniu życiorys kandydata do Rady Nadzorczej.

Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Pliki do pobrania: