EN
RAPORTY BIEŻĄCE
18/2012
Informacja o przychodach osiągniętych w kwietniu 2012 roku

Zarząd Trans Polonia S.A. informuje, że według wstępnych wyliczeń Spółka w kwietniu 2012 roku zrealizowała przychody na poziomie ok. 4.067 tys. zł, co stanowi 128 % wartości przychodów osiągniętych w kwietniu 2011 roku (wyniosły 3.180 tys. zł). Jednocześnie według wstępnych wyliczeń w całym okresie od stycznia do kwietnia 2012 r. przychody Spółki wyniosły ok. 15.675 tys. zł netto, co stanowi 172 % przychodów osiągniętych w analogicznym okresie 2011 roku (wyniosły 9.124 tys. zł).

Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne

Pliki do pobrania: