EN
RAPORTY BIEŻĄCE
18/2013
Informacja o przychodach osiągniętych w maju 2013 roku

Zarząd Trans Polonia S.A. informuje, że według wstępnych wyliczeń Grupa Kapitałowa Trans Polonia S.A. w maju 2013 roku zrealizowała przychody netto ze sprzedaży na poziomie ok. 3.162 tys. zł, co stanowi 61% wartości przychodów osiągniętych w maju 2012 roku (wyniosły 5.182 tys. zł). Jednocześnie według wstępnych wyliczeń w całym okresie od stycznia do maja 2013 r. przychody netto ze sprzedaży Grupy Kapitałowej Trans Polonia S.A. wyniosły ok. 15.144 tys. zł netto, co stanowi 73% przychodów osiągniętych w analogicznym okresie 2012 roku (wyniosły 20.860 tys. zł).

Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne

Pliki do pobrania: