ENDE
RAPORTY BIEŻĄCE
18/2015
Informacja o przychodach osiągniętych w lipcu 2015 roku

Zarząd Trans Polonia S.A. informuje, że według wstępnych wyliczeń Grupa Kapitałowa Trans Polonia w lipcu 2015 roku zrealizowała przychody netto ze sprzedaży na poziomie ok. 5.819 tys. zł, co stanowi 88% wartości przychodów osiągniętych w lipcu 2014 roku (wyniosły 6.601 tys. zł). Jednocześnie według wstępnych wyliczeń w całym okresie od stycznia do lipca 2015 r. przychody netto ze sprzedaży Grupy Kapitałowej Trans Polonia wyniosły ok. 33.757 tys. zł netto, co stanowi 90% przychodów osiągniętych w analogicznym okresie 2014 roku (wyniosły 37.583 tys. zł).

Podstawa prawna art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne

Pliki do pobrania: