ENDE
RAPORTY BIEŻĄCE
18/2016
Zmiany w Radzie Nadzorczej Trans Polonia S.A.

Na podstawie § 5 ust. 1 pkt 21,22 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009r. w sprawie informacji bieżących i okresowych […], Zarząd Trans Polonia S.A. (dalej: Spółka) informuje, że w dniu 23 lutego 2016 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie (dalej: NWZ) podjęło uchwały w sprawie odwołania ze składu Rady Nadzorczej – Pana Krzysztofa Płachta – Przewodniczącego Rady Nadzorczej, Pana Pawła Czerniewskiego – Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej, Pana Iwara Przyklang – Członka Rady Nadzorczej, Pana Marcina Balickiego – Członka Rady Nadzorczej, Pana Macieja Dobrzynieckiego – Członka Rady Nadzorczej. 

NWZ powołało pięcioosobową radę nadzorczą w składzie: Pan Grzegorz Wanio – Przewodniczący Rady Nadzorczej, Pan Marcin Balicki – Członek Rady Nadzorczej, Pan Michał Iwanicki – Członek Rady Nadzorczej, Pan Iwar Przyklang – Członek Rady Nadzorczej, Paweł Łakomy– Członek Rady Nadzorczej.

Podjęte uchwały wchodzą w życie z dniem podjęcia. W załączeniu do niniejszego raportu Zarząd Spółki podaje do wiadomości informacje dotyczące kwalifikacji, wraz z opisem przebiegu kariery zawodowej, oraz oświadczenia Członków Rady Nadzorczej Spółki.

Podstawa prawna:at. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Pliki do pobrania: