ENDE
RAPORTY BIEŻĄCE
19/2014
Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 8 maja 2014 roku.

Zarząd TRANS POLONIA S.A. przekazuje wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki (dalej: ZWZ), które odbyło się w dniu 8 maja 2014 roku:

1) Vataro Holdings Ltd. - łączna liczba głosów przysługujących z posiadanych akcji na ZWZ wyniosła 5.491.226, co stanowiło 99,93% głosów na ZWZ w dniu 8.05.2014 roku i stanowi 61,84% w ogólnej liczbie głosów.

Podstawa prawna: art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie - WZA lista powyżej 5 %

Pliki do pobrania: