EN
RAPORTY BIEŻĄCE
2/2013
Wykaz informacji bieżących i okresowych przekazanych przez Trans Polonia S.A. do publicznej wiadomości w 2012 roku

Zgodnie z art. 65 ust. 1 Ustawy o ofercie publicznej (…), Zarząd Trans Polonia S.A. podaje wykaz informacji bieżących i okresowych przekazanych do publicznej wiadomości w roku 2012. Oryginały raportów znajdują się w siedzibie Spółki w Tczewie ul. Rokicka 16. Raporty zostały również udostępnione na stronie internetowej Spółki pod adresem: www.transpolonia.pl

Wykaz informacji bieżących i okresowych przekazanych przez Trans Polonia S.A. do publicznej wiadomości w 2012 roku stanowi załącznik do raportu

podstawa prawna Art. 65 ust. 1 Ustawy o ofercie - wykaz informacji przekazanych do publicznej wiadomości

Pliki do pobrania: