EN
RAPORTY BIEŻĄCE
20/2012
Treść uchwał podjętych na ZWZ w dniu 24 maja 2012 r.

Zgodnie z § 38 ust. 1 pkt 5 i 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych […], Zarząd TRANS POLONIA S.A. podaje do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 24 maja 2012 roku.

Podstawa prawna: 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Pliki do pobrania: