ENDE
RAPORTY BIEŻĄCE
20/2015
Informacja o przychodach osiągniętych we wrześniu 2015 roku

Zarząd Trans Polonia S.A. informuje, że według wstępnych wyliczeń Grupa Kapitałowa Trans Polonia we wrześniu 2015 roku zrealizowała przychody netto ze sprzedaży na poziomie ok. 6.581 tys. zł, co stanowi 105% wartości przychodów osiągniętych we wrześniu 2014 roku (wyniosły 6.295 tys. zł). Jednocześnie według wstępnych wyliczeń w całym okresie od stycznia do września 2015 r. przychody netto ze sprzedaży Grupy Kapitałowej Trans Polonia wyniosły ok. 45.987 tys. zł netto, co stanowi 93% przychodów osiągniętych w analogicznym okresie 2014 roku (wyniosły 49.512 tys. zł). 

Zarząd Trans Polonia S.A. informuje, że przedstawione powyżej dane mają charakter orientacyjny i cząstkowy, a ich ostateczna wartość wraz z komentarzem na temat czynników i zdarzeń, które miały na nie wpływ zostanie przedstawiona w skonsolidowanym raporcie kwartalnym za III kwartał 2015 roku.

Podstawa prawna art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne

Pliki do pobrania: