ENDE
RAPORTY BIEŻĄCE
20/2017
Informacja o przychodach osiągniętych w kwietniu 2017 roku

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Zarząd Trans Polonia S.A. informuje, że według wstępnych wyliczeń Grupa Kapitałowa Trans Polonia w kwietniu 2017 roku zrealizowała przychody netto ze sprzedaży na poziomie ok. 16.939 tys. zł, co stanowi 107% wartości przychodów osiągniętych w kwietniu 2016 roku (wyniosły 15.860 tys. zł).

Jednocześnie według wstępnych wyliczeń w całym okresie od stycznia do kwietnia 2017 r. przychody netto ze sprzedaży Grupy Kapitałowej Trans Polonia wyniosły ok. 65.679 tys. zł, co stanowi 169% przychodów osiągniętych w analogicznym okresie 2016 roku (wyniosły 38.834 tys. zł).

W załączeniu do niniejszego raportu bieżącego zaprezentowano zrealizowane przychody w podziale na segmenty działalności.

Pliki do pobrania: