EN
RAPORTY BIEŻĄCE
21/2012
Powołanie nowego członka Rady Nadzorczej

Zgodnie z §5 ust. 1 pkt 22 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych […], Zarząd Trans Polonia S.A. z siedzibą w Tczewie (dalej „Spółka”) informuje, że w dniu 24 maja 2012 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki podjęło uchwałę dotyczącą powołania z dniem 24 maja 2012 r., Pana Iwara Przyklang na Członka Rady Nadzorczej Spółki.

Pan Iwar Przyklang posiada wykształcenie wyższe. Jest absolwentem Wyższej Szkoły Morskiej w Gdyni (WSM) na Wydziale Mechanicznym i Wyższej Szkoły Paliw i Silników (ENSPM) we Francuskim Instytucie Paliw (IFP) w Paryżu. Po studiach pracował we Francji jako inżynier d/s rozruchu dużych instalacji przemysłowych w branży metalurgicznej i komunikacyjnej. Po powrocie do kraju tworzył, współtworzył lub kierował spółkami z branży telekomunikacyjnej, transportowej, budowlanej i lniarskiej. W 1995 roku założył spółkę telekomunikacyjną ATEM-Polska, której nadal jest prezesem. W ramach światowego koncernu VINCI jest prezesem spółki VINCI –Energies Polska do której należą takie spółki jak Atem-Polska, Cegelec Poland czy TPI Ochrona Przeciwpożarowa.

Zgodnie z informacjami posiadanymi przez Spółkę Pan Iwar Przyklang:

- nie wykonuje działalności konkurencyjnej wobec Spółki, 

- nie jest wspólnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej lub spółki osobowej ani członkiem organu spółki kapitałowej lub członkiem organu jakiejkolwiek innej konkurencyjnej osoby prawnej.

- nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym.

Podstawa prawna: 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Pliki do pobrania: