ENDE
RAPORTY BIEŻĄCE
21/2016
Zawiadomienie o transakcji na papierach wartościowych Trans Polonia S.A. przesłane przez osobę zobowiązaną

Zarząd Trans Polonia S.A. z siedzibą w Tczewie („Spółka”) informuje, iż w dniu 27 lutego 2016r. otrzymał od Członka Rady Nadzorczej Spółki  zawiadomienie w trybie art. 160 Ustawy z dnia 19 lipca 2009 r. o obrocie instrumentami finansowymi o transakcji, której przedmiotem było objęcie akcji na okaziciela serii G Trans Polonia S.A. ("Akcje). Członek Rady Nadzorczej poinformował o fakcie objęcia w dniu 22 lutego 2016 r. 210.000 sztuk Akcji po cenie 3,00 (trzy złote 00/100) za sztukę. Transakcja została zawarta poprzez umowę cywilnoprawną.

Członek Rady Nadzorczej nie wyraził zgody na publikowanie danych osobowych.

Podstawa prawna: art. 160 ust. 4 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. 2005 Nr 183, poz. 1538 ze zm.) 

Pliki do pobrania: