ENDE
RAPORTY BIEŻĄCE
21/2017
Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 20.06.2017r. wraz z projektami uchwał

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zgodnie z § 38 ust. 1 pkt 1,3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych [...], Zarząd TRANS POLONIA S.A. (Spółka) informuje o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 20 czerwca 2017 r. na godzinę 10.00, w Tczewie przy ul. Rokickiej 16. W załączeniu treść ogłoszenia oraz projekty uchwał.

Pliki do pobrania: