EN
RAPORTY BIEŻĄCE
23/2012
Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 24 maja 2012 roku

Zarząd TRANS POLONIA S.A. przekazuje wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, które odbyło się w dniu 24 maja 2012 roku:

1) Vataro Holdings Ltd. - łączna liczba głosów przysługujących z posiadanych akcji na Walnym Zgromadzeniu wyniosła 5.737.272, co stanowiło 99,14% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 24.05.2012 roku i stanowi 69,12% w ogólnej liczbie głosów.

Podstawa prawna: art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie - WZA lista powyżej 5 %

Pliki do pobrania: