EN
RAPORTY BIEŻĄCE
24/2012
Udzielenie pożyczki 

Zgodnie z §5 ust. 1 pkt 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych […], Zarząd Trans Polonia S.A. z siedzibą w Tczewie (dalej „Spółka”) informuje, że w dniu 28 maja 2012 r. została zawarta umowa pożyczki pomiędzy Spółką jako Pożyczkodawcą a Vataro Holdings Ltd z siedzibą w Limassol (Republika Cypru) jako Pożyczkobiorcą na kwotę 2.000.000 zł. Czas trwania umowy pożyczki wynosi 12 miesięcy z możliwością wcześniejszej spłaty przez Pożyczkobiorcę. Pożyczka jest oprocentowana w wysokości stopy WIBOR dla depozytów 3 miesięcznych, powiększonej o 2 punkty procentowe w skali roku, przy czym dla celów wyliczenia wysokości odsetek przyjmuje się stopę WIBOR z dnia podpisania umowy, to jest 5,1000%. Vataro Holdings Ltd. jest podmiotem zależnym od Dariusza Cegielskiego – Prezesa Zarządu Spółki. Wartość podpisanej umowy przekracza 10% kapitałów własnych Emitenta.

Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Pliki do pobrania: