ENDE
RAPORTY BIEŻĄCE
24/2015
Informacja o przychodach osiągniętych w październiku 2015 roku

Zarząd Trans Polonia S.A. informuje, że według wstępnych wyliczeń Grupa Kapitałowa Trans Polonia w październiku 2015 roku zrealizowała przychody netto ze sprzedaży na poziomie ok. 6.485 tys. zł, co stanowi 101% wartości przychodów osiągniętych w październiku 2014 roku (wyniosły 6.391 tys. zł). Jednocześnie według wstępnych wyliczeń w całym okresie od stycznia do października 2015 r. przychody netto ze sprzedaży Grupy Kapitałowej Trans Polonia wyniosły ok. 52.472 tys. zł netto, co stanowi 94% przychodów osiągniętych w analogicznym okresie 2014 roku (wyniosły 55.902 tys. zł).

Podstawa prawna:art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne

Pliki do pobrania: