ENDE
RAPORTY BIEŻĄCE
24/2017
Informacja o przychodach osiągniętych w maju 2017 roku

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Zarząd Trans Polonia S.A. informuje, że według wstępnych wyliczeń Grupa Kapitałowa Trans Polonia w maju 2017 roku zrealizowała przychody netto ze sprzedaży na poziomie ok. 19.039 tys. zł, co stanowi 113% wartości przychodów osiągniętych w maju 2016 roku (wyniosły 16.799 tys. zł).

Jednocześnie według wstępnych wyliczeń w całym okresie od stycznia do maja 2017 r. przychody netto ze sprzedaży Grupy Kapitałowej Trans Polonia wyniosły ok. 84.719 tys. zł, co stanowi 152% przychodów osiągniętych w analogicznym okresie 2016 roku (wyniosły 55.633 tys. zł).

W załączeniu do niniejszego raportu zaprezentowano zrealizowane przychody w podziale na segmenty działalności.

Pliki do pobrania: