EN
RAPORTY BIEŻĄCE
25/2012
Zawiadomienie o transakcji na papierach wartościowych Trans Polonia S.A. przesłane przez osoby zobowiązane.

Zarząd Trans Polonia S.A. z siedzibą w Tczewie („Spółka”) informuje, iż w dniu 31 maja 2011 r. otrzymał od Członków Zarządu Spółki, Członków Rady Nadzorczej i Prokurenta zawiadomienie w trybie art. 160 Ustawy z dnia 19 lipca 2009 r. o obrocie instrumentami finansowymi o transakcji, których przedmiotem były akcje Trans Polonia S.A.:

Zawiadomienie Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki o fakcie nabycia w dniu 28 maja 2012 r. łącznie 3.521 sztuk akcji po cenie 8,50 (osiem złotych 50/100) za sztukę.

Zawiadomienie Członka Rady Nadzorczej Spółki o fakcie nabycia w dniu 28 maja 2012 r., łącznie 3.521 sztuk akcji po średniej cenie 8,50 (osiem złotych 50/100) za sztukę.

Zawiadomienie Prokurenta Spółki o fakcie nabycia w dniu 28 maja 2012 r. łącznie 2.344 sztuk akcji po cenie 8,50 (osiem złotych 50/100) za sztukę.

Zawiadomienie Członka Zarządu Spółki o fakcie nabycia w dniu 28 maja 2012 r. łącznie 2.344 sztuk akcji po cenie 8,50 (osiem złotych 50/100) za sztukę.

Zawiadomienie Członka Zarządu Spółki o fakcie nabycia w dniu 28 maja 2012 r. łącznie 2.343 sztuk akcji po cenie 8,50 (osiem złotych 50/100) za sztukę.

Zawiadomienie Prezesa Zarządu o fakcie, iż w dniu 28 maja 2012 r. spółka prawa cypryjskiego Vataro Holdings Ltd. z siedzibą w Limassol („Vataro”) dokonała zbycia łącznie 23.444 sztuk akcji po cenie 8,50 (osiem złotych 50/100) za sztukę oraz o fakcie, iż w dniu 30 maja 2012 r. Vataro dokonała nabycia łącznie 100.000 sztuk akcji po cenie 8,50 (osiem złotych 50/100) za sztukę. Spółka Vataro jest podmiotem powiązanym z Prezesem Zarządu w rozumieniu art. 160 ust 2 pkt 4 lit b Ustawy o obrocie (Vataro jest podmiotem bezpośrednio kontrolowanym przez Prezesa Zarządu, który posiada w tej spółce 100% udziału w kapitale zakładowym).

Wszystkie w/w transakcje zostały zawarte na rynku akcji Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

Osoby zobowiązane do przekazania informacji nie wyraziły zgody na publikowanie danych osobowych.

Podstawa prawna: art. 160 ust. 4 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. 2005 Nr 183, poz. 1538 ze zm.) 

Pliki do pobrania: