ENDE
RAPORTY BIEŻĄCE
25/2014
Informacja o przychodach osiągniętych w maju 2014 roku

Zarząd Trans Polonia S.A. informuje, że według wstępnych wyliczeń Grupa Kapitałowa Trans Polonia w maju 2014 roku zrealizowała przychody netto ze sprzedaży na poziomie ok. 6.009 tys. zł, co stanowi 190% wartości przychodów osiągniętych w maju 2013 roku (wyniosły 3.161 tys. zł). Jednocześnie według wstępnych wyliczeń w całym okresie od stycznia do maja 2014 r. przychody netto ze sprzedaży Grupy Kapitałowej Trans Polonia wyniosły ok. 24.430 tys. zł netto, co stanowi 161% przychodów osiągniętych w analogicznym okresie 2013 roku (wyniosły 15.143 tys. zł).

Podstawa prawna art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne

Pliki do pobrania: