EN
RAPORTY BIEŻĄCE
26/2013
Powołanie nowego członka Rady Nadzorczej

Zgodnie z §5 ust. 1 pkt 22 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych […], Zarząd Trans Polonia S.A. z siedzibą w Tczewie (dalej „Spółka”) informuje, że w dniu 8 sierpnia 2013 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki podjęło uchwałę dotyczącą powołania z dniem 8 sierpnia 2013 r., Pana Marcina Balickiego na Członka Rady Nadzorczej Spółki.

Pan Marcin Balicki urodził się w 1972 roku. Ukończył Wydział Ekonomiczny na Uniwersytecie Gdańskim. Pracę zawodową rozpoczął w 1994 roku jako konsultant w firmie Baltic Brokers S.A. w Sopocie. W kolejnych latach pracował jako konsultant, project manager i doradca dyrektora generalnego między innymi w Kers-Pol Sp. z o.o., Navimor Shipbrokers Sp. z o.o. i PHZ Navimor Sp. z o.o. W latach 1997-2001 był zatrudniony jako zastępca dyrektora oddziału w Banku Inicjatyw Gospodarczych BIG S.A. (następnie BIG Bank Gdański S.A.). Od 2001 do 2004 roku pełnił funkcję dyrektora oddziału w Banku Współpracy Europejskiej S.A. W latach 2004 -2010 był zatrudniony w spółce Petrolinvest Sp. z o.o. (następnie - Petrolinvest S.A.) na stanowisku Dyrektora Finansowego, oraz w latach 2007-2010 był członkiem zarządu i wiceprezesem zarządu tej spółki, oraz brał udział w organach innych spółek z grupy kapitałowej. W latach 2010-2013 prowadził własną działalność gospodarczą w zakresie doradztwa oraz uczestniczył w organach spółek prawa handlowego (spółek zadaniowych) w ramach realizowanych projektów. W latach 2012-2013 pełnił funkcję Prezesa Zarządu spółki AMG Chemicals S.A. Obecnie zatrudniony w spółce Millennium Leasing Sp. z o.o. na stanowisku Dyrektora Departamentu Sprzedaży.

Zgodnie z informacjami posiadanymi przez Spółkę Pan Marcin Balicki:

- nie wykonuje działalności konkurencyjnej wobec Spółki, 

- nie jest wspólnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej lub spółki osobowej ani członkiem organu spółki kapitałowej lub członkiem organu jakiejkolwiek innej konkurencyjnej osoby prawnej.

- nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym.

Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Pliki do pobrania: