EN
RAPORTY BIEŻĄCE
27/2013
Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 8 sierpnia 2013 roku.

Zarząd TRANS POLONIA S.A. („Spółka”) przekazuje wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, które odbyło się w dniu 8 sierpnia 2013 roku:

1) Vataro Holdings Ltd. - łączna liczba głosów przysługujących z posiadanych akcji na Walnym Zgromadzeniu wyniosła 5.814.028, co stanowiło 99,93% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 08.08.2013 roku i stanowi 65,47% w ogólnej liczbie głosów.

Podstawa prawna: art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie - WZA lista powyżej 5 %

Pliki do pobrania: