EN
RAPORTY BIEŻĄCE
28/2013
Ustalenie tekstu jednolitego statutu spółki Trans Polonia S.A.

Na podstawie § 38 ust. 1 pkt 2 b) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych […] Zarząd TRANS POLONIA ("Spółka") informuje, iż w dniu dzisiejszym Rada Nadzorcza Spółki ustaliła tekst jednolity Statutu, który stanowi załącznik do niniejszego raportu bieżącego. Tekst jednolity Statutu Spółki został sporządzony zgodnie z upoważnieniem udzielonym przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie z dnia 8 sierpnia 2013 roku na podstawie uchwały nr 6.

Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Pliki do pobrania: