EN
RAPORTY BIEŻĄCE
29/2013
Informacja o przychodach osiągniętych w lipcu 2013 roku

Zarząd Trans Polonia S.A. informuje, że według wstępnych wyliczeń Grupa Kapitałowa Trans Polonia S.A. w lipcu 2013 roku zrealizowała przychody netto ze sprzedaży na poziomie ok. 6.532 tys. zł, co stanowi 158% wartości przychodów osiągniętych w lipcu 2012 roku (wyniosły 4.144 tys. zł). Jednocześnie według wstępnych wyliczeń w całym okresie od stycznia do lipca 2013 r. przychody netto ze sprzedaży Grupy Kapitałowej Trans Polonia S.A. wyniosły ok. 26.182 tys. zł netto, co stanowi 90% przychodów osiągniętych w analogicznym okresie 2012 roku (wyniosły 29.167 tys. zł).

Podstawa prawna: Aat. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne

Pliki do pobrania: