ENDE
RAPORTY BIEŻĄCE
3/2015
Informacja o przychodach osiągniętych w grudniu 2014 roku

Zarząd Trans Polonia S.A. informuje, że według wstępnych wyliczeń Grupa Kapitałowa Trans Polonia w grudniu 2014 roku zrealizowała przychody na poziomie ok. 4.046 tys. zł, co stanowi 93% wartości przychodów osiągniętych w grudniu 2013 roku (wyniosły 4.348 tys. zł). 

Jednocześnie według wstępnych wyliczeń w całym okresie od stycznia do grudnia 2014 r. przychody Grupy Kapitałowej Trans Polonia wyniosły ok. 65.287 tys. zł netto, co stanowi 120% przychodów osiągniętych w analogicznym okresie 2013 roku (wyniosły 54.237 tys. zł). 

Jednocześnie Zarząd Trans Polonia S.A. informuje, że przedstawione powyżej dane mają charakter orientacyjny i cząstkowy, a ich ostateczna wartość zostanie przedstawiona w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym za 2014 rok, którego publikację Spółka zaplanowała na dzień 20 marca 2015 roku.

Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne

Pliki do pobrania: