ENDE
RAPORTY BIEŻĄCE
30/2014
Informacja o przychodach osiągniętych w lipcu 2014 roku

Zarząd Trans Polonia S.A. informuje, że według wstępnych wyliczeń Grupa Kapitałowa Trans Polonia w lipcu 2014 roku zrealizowała przychody netto ze sprzedaży na poziomie ok. 6.601 tys. zł, co stanowi 101% wartości przychodów osiągniętych w lipcu 2013 roku (wyniosły 6.537 tys. zł). Jednocześnie według wstępnych wyliczeń w całym okresie od stycznia do lipca 2014 r. przychody netto ze sprzedaży Grupy Kapitałowej Trans Polonia wyniosły ok. 37.583 tys. zł netto, co stanowi 144% przychodów osiągniętych w analogicznym okresie 2013 roku (wyniosły 26.188 tys. zł).

Podstawa prawna: Aat. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne

Pliki do pobrania: