ENDE
RAPORTY BIEŻĄCE
32/2015
Informacja o przychodach osiągniętych w listopadzie 2015 roku

Zarząd Trans Polonia S.A. informuje, że według wstępnych wyliczeń Grupa Kapitałowa Trans Polonia w listopadzie 2015 roku zrealizowała przychody netto ze sprzedaży na poziomie ok. 5.828 tys. zł, co stanowi 109% wartości przychodów osiągniętych w listopadzie 2014 roku (wyniosły 5.339  tys. zł). Jednocześnie według wstępnych wyliczeń w całym okresie od stycznia do listopada 2015 r. przychody netto ze sprzedaży Grupy Kapitałowej Trans Polonia wyniosły ok. 58.300 tys. zł netto, co stanowi 95% przychodów osiągniętych w analogicznym okresie 2014 roku (wyniosły 61.241 tys. zł).

Podstawa prawna:art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne

Pliki do pobrania: