EN
RAPORTY BIEŻĄCE
34/2013
Informacja o przychodach osiągniętych w sierpniu 2013 roku

Zarząd Trans Polonia S.A. informuje, że według wstępnych wyliczeń Grupa Kapitałowa Trans Polonia S.A. w sierpniu 2013 roku zrealizowała przychody netto ze sprzedaży na poziomie ok. 5.928 tys. zł, co stanowi 130% wartości przychodów osiągniętych w sierpniu 2012 roku (wyniosły 4.568 tys. zł). Jednocześnie według wstępnych wyliczeń w całym okresie od stycznia do sierpnia 2013 r. przychody netto ze sprzedaży Grupy Kapitałowej Trans Polonia S.A. wyniosły ok. 32.116 tys. zł netto, co stanowi 95% przychodów osiągniętych w analogicznym okresie 2012 roku (wyniosły 33.730 tys. zł).

Podstawa prawna: Aat. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne

Pliki do pobrania: