ENDE
RAPORTY BIEŻĄCE
37/2017
Informacja o transakcjach wykonywanych przez osobę blisko związaną z osobą pełniącą obowiązki zarządcze

Podstawa prawna: Art. 19 ust. 3 MAR - informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.


Zarząd Trans Polonia S.A.. z siedzibą w Tczewie ("Emitent") informuje, że w dniu 20 lipca 2017 roku otrzymał zmianę powiadomienia o transakcjach na akcjach Emitenta, przesłane na podstawie art. 19 ust. 1 rozporządzenia MAR przez Euro Investor Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie - osobę blisko związaną z osobą pełniącą obowiązki zarządcze Emitenta tj. Panem Dariuszem Cegielskim Prezesem Zarządu Emitenta. O pierwotnym powiadomieniu Emitent informował w raporcie bieżącym nr 28/2017 z dnia 29 czerwca 2017 r.

Pliki do pobrania: