EN
RAPORTY BIEŻĄCE
39/2013
Zawiadomienie o transakcji na papierach wartościowych Trans Polonia S.A. przesłane przez osobę zobowiązaną

Zarząd Trans Polonia S.A. informuje, iż w dniu 21 listopada 2013 r. otrzymał od Dariusza Cegielskiego – Prezesa Zarządu Trans Polonia S.A. zawiadomienie w trybie art. 160 Ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o obrocie instrumentami finansowymi o transakcji, której przedmiotem były akcje Trans Polonia S.A. Spółka prawa cypryjskiego Vataro Holdings Ltd. z siedzibą w Limassol nabyła w transakcji zwykłej sesyjnej na rynku akcji Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie:

- w dniu 3 września 2013 r. 3.898 sztuk akcji po średniej cenie 5,74 zł za sztukę;

- w dniu 20 listopada 2013 r. 2300 sztuk akcji po cenie 6,54 zł zł za sztukę.

Spółka Vataro Holdings S.A. jest podmiotem powiązanym z Dariuszem Cegielskim w rozumieniu art. 160 ust 2 pkt 4 lit b Ustawy o obrocie (Vataro Holdings Ltd jest podmiotem bezpośrednio kontrolowanym przez Dariusza Cegielskiego, który posiada w tej spółce 100% udziału w kapitale zakładowym).

Podstawa prawna: art. 160 ust. 4 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. 2005 Nr 183, poz. 1538 ze zm.)

Pliki do pobrania: