EN
RAPORTY BIEŻĄCE
4/2012
Terminy przekazywania raportów okresowych w 2012 roku

Zarząd Trans Polonia SA działając na podstawie § 103 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych, informuje o terminach publikacji raportów okresowych w 2012 roku.

Jednostkowy Raport Roczny za 2011 rok- termin przekazania 20.03.2012roku

Jednostkowy Raport Kwartalny I kwartał 2012- termin przekazania 15.05.2012 roku

Jednostkowy Raport Półroczny- termin przekazania 31.08.2012 roku

Jednostkowy Raport Kwartalny III kwartał 2012- termin przekazania 14.11.2012 roku

Zarząd Trans Polonia SA, oświadcza również, że zgodnie z § 101 ust. 2 ww. Rozporządzenia, nie będzie przekazywał do publicznej wiadomości Jednostkowego Raportu Kwartalnego za II kwartał 2012 roku oraz zgodnie z § 102 ust. 1 ww. Rozporządzenia nie będzie przekazywał do publicznej

wiadomości Jednostkowego Raportu Kwartalnego za IV kwartał 2011 roku.

Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Pliki do pobrania: