ENDE
RAPORTY BIEŻĄCE
4/2018
Korekta Sprawozdania Zarządu z działalności Trans Polonia S.A. oraz jej Grupy Kapitałowej za rok 2017

Zarząd Trans Polonia S.A. przekazuje korektę Sprawozdania Zarządu z działalności Trans Polonia S.A. oraz jej Grupy Kapitałowej za rok 2017. Korekta dotyczy punktu 20 "Wartość wynagrodzeń, nagród lub korzyści, dla każdej z osób zarządzających i nadzorujących" (strona 26).

W/w punkcie:

usunięto - odniesienie dotyczące zamieszczenia informacji o wynagrodzeniu osób zarządzających i nadzorujących w nocie numer 38 w dodatkowych notach objaśniających w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym,

dodano - tabelę zawierająca informacje o wynagrodzeniu wypłaconym członkom Zarządu i Rady Nadzorczej w latach 2016-2017 z rozbiciem na poszczególnych członków Zarządu i Rady Nadzorczej.

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Pliki do pobrania: