EN
RAPORTY BIEŻĄCE
42/2013
Zawiadomienie o transakcji na papierach wartościowych Trans Polonia S.A. przesłane przez osobę zobowiązaną

Zarząd Trans Polonia S.A. informuje, iż w dniu 19 grudnia 2013r. otrzymał od Członka Zarządu Pani Adriany Bosiackiej zawiadomienie w trybie art. 160 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r.o obrocie instrumentami finansowym o transakcji, której przedmiotem były akcje Trans Polonia S.A. Pani Ada Bosiacka nabyła w transakcji zwykłej sesyjnej na rynku akcji Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie:

- w dniu 4 września 2013r. 2.701 sztuk akcji po cenie 5,50 zł za sztukę;

- w dniu 18 grudnia 2013r. 4.350 sztuk akcji po cenie 6,89 zł za sztukę.

Podstawa prawna: art. 160 ust. 4 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. 2005 Nr 183, poz. 1538 ze zm.)

Pliki do pobrania: