EN
RAPORTY BIEŻĄCE
43/2013
Informacja o przychodach osiągniętych w listopadzie 2013 roku

Zarząd Trans Polonia S.A. informuje, że według wstępnych wyliczeń Grupa Kapitałowa Trans Polonia w listopadzie 2013 roku zrealizowała przychody netto ze sprzedaży na poziomie ok. 5.245 tys. zł, co stanowi 131% wartości przychodów osiągniętych w listopadzie 2012 roku (wyniosły 4.011 tys. zł). Jednocześnie według wstępnych wyliczeń w całym okresie od stycznia do listopada 2013 r. przychody netto ze sprzedaży Grupy Kapitałowej Trans Polonia wyniosły ok. 49.889 tys. zł netto, co stanowi 106% przychodów osiągniętych w analogicznym okresie 2012 roku (wyniosły 47.235 tys. zł).

Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne

Pliki do pobrania: