ENDE
RAPORTY BIEŻĄCE
43/2016
Informacja o przychodach osiągniętych w kwietniu 2016 roku

Zarząd Trans Polonia S.A. (dalej "Emitent") informuje, że według wstępnych wyliczeń Grupa Kapitałowa Trans Polonia w kwietniu 2016 roku zrealizowała przychody netto ze sprzedaży na poziomie ok. 15.842 tys. zł, co stanowi 338% wartości przychodów osiągniętych w kwietniu 2015 roku (wyniosły 4.687 tys. zł). Jednocześnie według wstępnych wyliczeń w całym okresie od stycznia do kwietnia 2016 r. przychody netto ze sprzedaży Grupy Kapitałowej Trans Polonia wyniosły ok. 38.815 tys. zł, co stanowi 222% przychodów osiągniętych w analogicznym okresie 2015 roku (wyniosły 17.490 tys. zł).

Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne

Pliki do pobrania: