ENDE
RAPORTY BIEŻĄCE
44/2016
Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej

Na podstawie § 5 ust. 1 pkt 21 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych […] Zarząd TRANS POLONIA S.A. (dalej „Spółka”) informuje, że w dniu dzisiejszym Pan Michał Iwanicki złożył rezygnację z członkostwa w Radzie Nadzorczej. Rezygnacja jest skuteczna z dniem odbycia najbliższego Walnego Zgromadzenia Spółki, jadnakże nie później niż 30 czerwca 2016r.

Podstawa prawna art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Pliki do pobrania: