ENDE
RAPORTY BIEŻĄCE
47/2017
Informacja o przychodach osiągniętych w sierpniu 2017 roku

Zarząd Trans Polonia S.A. informuje, że według wstępnych wyliczeń Grupa Kapitałowa Trans Polonia w sierpniu 2017 roku zrealizowała przychody netto ze sprzedaży na poziomie ok. 20.924 tys. zł, co stanowi 117% wartości przychodów osiągniętych w sierpniu 2016 roku (wyniosły 17.836 tys. zł).

Jednocześnie według wstępnych wyliczeń w całym okresie od stycznia do sierpnia 2017 r. przychody netto ze sprzedaży Grupy Kapitałowej Trans Polonia wyniosły ok. 148.360 tys. zł, co stanowi 137% przychodów osiągniętych w analogicznym okresie 2016 roku (wyniosły 108.614 tys. zł).

W załączeniu do niniejszego raportu zaprezentowano zrealizowane przychody w podziale na segmenty działalności.

Pliki do pobrania: