EN
RAPORTY BIEŻĄCE
5/2013
Informacja o przychodach osiągniętych w styczniu 2013 roku

Zarząd Trans Polonia S.A. informuje, że według wstępnych wyliczeń Grupa Kapitałowa Trans Polonia S.A. w styczniu 2013 roku zrealizowała przychody na poziomie ok. 2.330 tys. zł, co stanowi 62% wartości przychodów osiągniętych w styczniu 2012 roku (wyniosły 3.763 tys. zł).

Podstawa prawna art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne

Pliki do pobrania: