ENDE
RAPORTY BIEŻĄCE
52/2016
Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej

Na podstawie § 5 ust. 1 pkt 21 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych […] Zarząd TRANS POLONIA S.A. (dalej „Spółka”) informuje, że w dniu dzisiejszym Pan Marcin Balicki złożył rezygnację z funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki. Przyczyną rezygnacji jest podjęcie przez Pana Marcina Balickiego funkcji Prezesa Zarządu Millennium Leasing Sp. z o.o., która wyklucza jednoczesne uczestnictwo w organach statutowych innych spółek prawa handlowego.

 

Podstawa prawna art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Pliki do pobrania: