ENDE
RAPORTY BIEŻĄCE
55/2016
Treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu po wznowieniu obrad w dniu 22 lipca 2016 r.

Zgodnie z § 38 ust. 1 pkt 7-9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych […], Zarząd TRANS POLONIA S.A. podaje do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych po przerwie przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 22 lipca 2016 roku.

Jednocześnie Zarząd Spółki informuje, że po przerwie Zwyczajne Walne Zgromadzenie nie odstąpiło od rozpatrzenia któregokolwiek z punktów porządku obrad i do protokołu nie zostały zgłoszone sprzeciwy.

Pliki do pobrania: