ENDE
RAPORTY BIEŻĄCE
57/2016
Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki

Zarząd TRANS POLONIA S.A. przekazuje wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, zwołanym na dzień 23 czerwca 2016r., którego obrady po ogłoszonej przerwie były kontynuowane w dniu 22 lipca 2016r.:

1) Euro Investor Sp. z o.o. - łączna liczba głosów przysługujących z posiadanych akcji na Walnym Zgromadzeniu wyniosła 9.915.000, co stanowiło 81,29% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki i stanowi 58,85% w ogólnej liczbie głosów.

2) Syntaxis II Luxemburg Capital S.À R.L - łączna liczba głosów przysługujących z posiadanych akcji na Walnym Zgromadzeniu wyniosła 2.281.378, co stanowiło 18,71% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki i stanowi 13,54% w ogólnej liczbie głosów.

Pliki do pobrania: